Αυτή η ενότητα δεν περιλαμβάνει προς το παρόν περιεχόμενο. Προσθέστε περιεχόμενο σε αυτήν την ενότητα χρησιμοποιώντας την πλαϊνή γραμμή.

Ο υπότιτλος εικόνας εμφανίζεται εδώ

Προσθέστε τη συμφωνία, τις πληροφορίες ή το διαφημιστικό σας κείμενο

Πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μεταξύ εσάς, του Χρήστη αυτού του ιστότοπου και της Top Boyy Limited που διαπραγματεύεται ως Electric Future, του κατόχου και του παρόχου αυτού του ιστότοπου. Η Top Boyy Limited που συναλλάσσεται ως Electric Future λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητο των πληροφοριών σας. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση οποιωνδήποτε και όλων των Δεδομένων που συλλέγονται από εμάς ή παρέχονται από εσάς σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς.


Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου.

1. Σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί: Δεδομένα συλλογικά όλων των πληροφοριών που υποβάλλετε στην Top Boyy Limited διαπραγμάτευση ως Electric Future μέσω του ιστότοπου. Αυτός ο ορισμός ενσωματώνει, κατά περίπτωση, τους ορισμούς που παρέχονται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Δημιουργεί cookies ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας από αυτόν τον Ιστότοπο όταν επισκέπτεστε ορισμένα μέρη του ιστότοπου ή/και όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου. Λεπτομέρειες για τα cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον Ιστότοπο ορίζονται στην παρακάτω ρήτρα (Cookies). Νόμοι για την προστασία δεδομένων κάθε εφαρμοστέο δίκαιο που σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του GDPR, και τυχόν εθνικών εκτελεστικών και συμπληρωματικών νόμων, κανονισμών και παράγωγης νομοθεσίας· GDPR ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου· Η Top Boyy Limited διαπραγματεύεται ως Electric Future, εμείς ή εμείς η Top Boyy Limited διαπραγματεύεται ως Electric Future, μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Αγγλία και την Ουαλία με τον εγγεγραμμένο αριθμό 12665682 της οποίας η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση 27 Shaftesbury Road, East Sussex, BN1 4NF. Κανονισμοί περί απορρήτου και ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία ΕΚ) του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ για τα cookies, κανονισμοί 2003, όπως τροποποιήθηκαν από τους κανονισμούς περί ιδιωτικού απορρήτου και ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία ΕΚ) (Τροποποίηση) Κανονισμοί 2011 & Προστασία προσωπικών δεδομένων και Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Οδηγία ΕΚ) (Τροποποίηση) Κανονισμοί 18; Χρήστης ή εσείς οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και δεν (i) απασχολείται από την Top Boyy Limited που διαπραγματεύεται ως Electric Future και ενεργεί κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του ή (ii) ασχολείται ως σύμβουλος ή παρέχει με άλλον τρόπο υπηρεσίες στην Top Boyy Limited διαπραγμάτευση ως Electric Future και πρόσβαση στον Ιστότοπο σε σχέση με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. και Ιστότοπος στον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή, www.buyscooter.co.uk και τυχόν υποτομείς αυτού του ιστότοπου εκτός εάν αποκλείεται ρητά από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις.

2. Σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, εκτός εάν το πλαίσιο απαιτεί διαφορετική ερμηνεία: ο ενικός περιλαμβάνει τον πληθυντικό και το αντίστροφο. Οι αναφορές σε υπο-ρήτρες, ρήτρες, χρονοδιαγράμματα ή παραρτήματα αφορούν υπο-ρήτρες, ρήτρες, προγράμματα ή παραρτήματα αυτής της πολιτικής απορρήτου. μια αναφορά σε ένα πρόσωπο περιλαμβάνει εταιρείες, εταιρείες, κρατικές οντότητες, καταπιστεύματα και συνεργασίες· Το "συμπεριλαμβανομένου" εννοείται ότι σημαίνει "συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό". η αναφορά σε οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή τροποποίησή της· οι επικεφαλίδες και οι υπότιτλοι δεν αποτελούν μέρος αυτής της πολιτικής απορρήτου. Πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής απορρήτου. σι. ντο. ρε. μι. φά. σολ. η. ένα. σι. ντο. ένα. σι. ντο. ρε. μι. φά. σολ. h.

 

Πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής απορρήτου

3. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις ενέργειες της Top Boyy Limited που διαπραγματεύεται ως Electric Future και των Χρηστών σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο. Δεν επεκτείνεται σε οποιουσδήποτε ιστότοπους στους οποίους είναι δυνατή η πρόσβαση από αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν συνδέσμων που ενδέχεται να παρέχουμε σε ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

4. Για τους σκοπούς της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, η Top Boyy Limited που διαπραγματεύεται ως Electric Future είναι ο "υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων". Αυτό σημαίνει ότι η διαπραγμάτευση της Top Boyy Limited ως Electric Future καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Συλλέγονται δεδομένα

5.Ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα Δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, από εσάς: όνομα; Πληροφορίες επικοινωνίας, όπως διευθύνσεις email και τηλέφωνα. δημογραφικές πληροφορίες όπως ταχυδρομικός κώδικας, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα· οικονομικές πληροφορίες, όπως αριθμούς πιστωτικών/χρεωστικών καρτών· Διεύθυνση IP (συλλέγεται αυτόματα). τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης ιστού (συλλέγονται αυτόματα). λειτουργικό σύστημα (συλλέγεται αυτόματα). μια λίστα με διευθύνσεις URL που ξεκινούν με έναν ιστότοπο παραπομπής, τη δραστηριότητά σας σε αυτόν τον ιστότοπο και τον ιστότοπο από τον οποίο πραγματοποιείτε έξοδο (συλλέγεται αυτόματα). σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου

Πώς συλλέγουμε δεδομένα

6. Συλλέγουμε Δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους: τα δεδομένα μας δίνονται από εσάς. τα δεδομένα λαμβάνονται από άλλες πηγές· και τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα.

 

Δεδομένα που μας δίνετε εσείς

7. Η Top Boyy Limited που συναλλάσσεται ως Electric Future θα συλλέγει τα Δεδομένα σας με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα: όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. όταν εγγράφεστε σε εμάς και δημιουργείτε λογαριασμό για να λαμβάνετε τα προϊόντα/υπηρεσίες μας, όταν συμπληρώνετε έρευνες που χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς (αν και δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε αυτές), όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμό ή προώθηση μέσω ενός καναλιού μέσων κοινωνικής δικτύωσης· όταν κάνετε πληρωμές σε εμάς, μέσω αυτού του ιστότοπου ή με άλλο τρόπο, όταν επιλέγετε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας· ; σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Δεδομένα που λαμβάνονται από τρίτα μέρη. ένα. ένα. σι. ένα. σι. ένα. ένα. σι. γ.

 

8. Η Top Boyy Limited που διαπραγματεύεται ως Electric Future θα λάβει Δεδομένα για εσάς από τα ακόλουθα τρίτα μέρη: . Δεδομένα που λαμβάνονται από δημοσίως διαθέσιμες πηγές τρίτων

 

9. Θα λάβουμε Δεδομένα για εσάς από τις ακόλουθες δημοσίως διαθέσιμες πηγές τρίτων: .

 

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

10. Στο βαθμό που έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο, θα συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αυτόματα, για παράδειγμα: συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να κάνουμε βελτιώσεις στο περιεχόμενο και την πλοήγηση του ιστότοπου και περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία, την ώρα και τη συχνότητα πρόσβασης στον ιστότοπο και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενό του. θα συλλέξουμε τα Δεδομένα σας αυτόματα μέσω cookies, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπο, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα, με τίτλο "Cookies".

 

Η χρήση των δεδομένων από εμάς

11. Οποιαδήποτε ή όλα τα παραπάνω Δεδομένα ενδέχεται να απαιτούνται από εμάς κατά καιρούς προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και εμπειρία κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τους ακόλουθους λόγους: εσωτερική τήρηση αρχείων. επικοινωνήστε για σκοπούς έρευνας αγοράς που μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας email, τηλέφωνο, φαξ ή αλληλογραφία. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή ή την ενημέρωση του ιστότοπου. σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

 

12. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σας για τους παραπάνω σκοπούς, εάν κρίνουμε απαραίτητο να το πράξουμε για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένες περιπτώσεις (δείτε την ενότητα με τίτλο "Τα δικαιώματά σας" παρακάτω).

 

13. Όταν εγγράφεστε σε εμάς και δημιουργείτε λογαριασμό για να λαμβάνετε τις υπηρεσίες μας, η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή/και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

 

14. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας δείξουμε τις συναλλαγές της Top Boyy Limited ως διαφημίσεις Electric Future και άλλο περιεχόμενο σε άλλους ιστότοπους.Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας δείξουμε τις συναλλαγές της Top Boyy Limited ως διαφημίσεις Electric Future και άλλο περιεχόμενο σε άλλους ιστότοπους, απενεργοποιήστε τα σχετικά cookies (ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο "Cookies" παρακάτω)< /p>

15 Το Facebook μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για να παρακολουθεί την αγοραστική σας συμπεριφορά για να τοποθετεί καλύτερα τις διαφημίσεις μας στην πλατφόρμα του

Κλάρνα

Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις επιλογές πληρωμής της Klarna, θα μεταβιβάσουμε στην Klarna ορισμένες πτυχές των προσωπικών σας στοιχείων, όπως στοιχεία επικοινωνίας και παραγγελίας, προκειμένου η Klarna να αξιολογήσει εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τις επιλογές πληρωμής της και για να προσαρμόσουμε τις επιλογές πληρωμής για εσάς.

 

Γενικές πληροφορίες για την Klarna μπορείτε να βρείτε εδώ. Ο χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με τις πληροφορίες στην Πολιτική απορρήτου της Klarna.

.

Αναζήτηση

"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0606\/1522\/9636\/products\/decent-electric-scooter-metal-phone-holder-t-5a-with-universal-fitting-414095_1024x1024.png?v=1639954040"