.loox-reviews-default { max-width: 1200px; marginaali: 0 auto; }.loox-rating .loox-icon { color:#000000; }

Tämä osio ei tällä hetkellä sisällä sisältöä. Lisää sisältöä tähän osioon käyttämällä sivupalkkia.

Kuvan kuvateksti näkyy tässä

Lisää tarjouksesi, tiedot tai mainosteksti

Myynti

iScooter i9 -sähköskootteri: Taitettava rakenne, sopii aikuisille ja lapsille, 120 kg:n hyötykuorma, huippunopeus 30 km/h, toimintasäde 30 km, varustettu 8,5" ilmarenkailla, 24 kuukauden takuu

Koe huippuluokan sähköskootteritekniikka iScooter i9 Electric Scooterilla. Sen edistyneet ominaisuudet ja taitettava muotoilu tekevät siitä kätevän kaiken ikäisille ratsastajille. Vankka 120 kg:n hyötykuorma sopii useisiin eri kokoihin. Saavuta jopa 30 kilometriä tunnissa ja nauti 30 kilometrin matkasta. 8,5" ilmarenkaat takaavat sujuvan ajon missä tahansa maastossa. Lepää rauhassa mukana tulevalla 24 kuukauden takuulla, joka osoittaa sen laadun ja luotettavuuden. Tutustu iScooter i9 -sähköskootterin tehoon ja mukavuuteen jo tänään.

iScooter i9 -sähköskootterin lisäksi laatikko sisältää seuraavat tuotteet:


1. Laturi: Skootterin mukana tulee laturi, jonka avulla voit ladata akun kätevästi aina tarvittaessa. Liitä se vain pistorasiaan ja kytke se skootteriin latauksen aloittamiseksi.

2. Manuaali: Paketti sisältää yksityiskohtaisen käsikirjan, joka sisältää ohjeet iScooter i9 -sähköskootterin kokoamiseen, käyttöön ja huoltoon. Se sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita turvallisen ja nautinnollisen ajokokemuksen varmistamiseksi.

3. Työkalut: Laatikko sisältää myös joukon työkaluja, jotka on suunniteltu erityisesti skootteriin. Nämä työkalut auttavat sinua skootterin eri osien, kuten ohjaustangon tai jarrujen, kokoamisessa ja säätämisessä.
 • Nopea toimitus 4–8 arkipäivän sisällä DPD:n kautta
 • Katso 2 vuoden takuu, joka takaa nopean avun skootteriongelmissa. Helpotamme palautusta valmistajan korjaamolle tai tarjoamme tarvittaessa varaosia.
 • Oma myynnin jälkeinen tuki saatavilla arkisin maanantaista perjantaihin
 • Klarna – Hallitse budjettiasi vaivattomasti ja voit jakaa ostokset kolmeen korottomaan maksuun. Saatavilla tuetuissa maissa sijaintisi perusteella: IE/FR/ES/IT/BE/AT/FI/NL/DE. Jos tarvitset apua Klarnan kanssa, katso ohjesivumme.
 • Toukokuun SUPERDIALIN PÄIVÄ🎁 - Eksklusiivisia tarjouksia ja alennuksia nyt saatavilla!
 • Valmis, vakaa... Löydä TÄYDELLINEN lahja 🎁
 • Älä missaa! Varmista paras alennus tekemällä ostoksesi nyt!
 • Käytä alennuskoodia: 'Electric Future EU - OfficialScooter' kassalla

Free Express Delivery

Delivery in 4 to 8 working days by DPD -(Free over €100)

After Sales Care

Dedicated after-sales support available on weekdays, Monday to Friday

Fully Tested Before Dispatch

We check everything is working as it should before we send out your order

24 Month Warranty

Comprehensive 2-year warranty ensuring prompt assistance in case of scooter issues. We facilitate the return to the manufacturer's repair center or provide replacement parts as necessary

Reap the Benefits of the iScooter New 2023 i9 Electric Scooter with Pneumatic Tyres

Experience Speed and Thrills with the iScooter New 2023 i9 Electric Scooter with Pneumatic Tyres

Get ready to enjoy the exhilarating feeling of speed as you ride the iScooter New 2023 i9 Electric Scooter with Pneumatic Tyres. This advanced scooter is equipped with the latest technology, ensuring a fast and furious ride every time. Whether you're a seasoned rider or new to the scooter scene, this electric scooter is designed to provide a thrilling experience for all.

By choosing the iScooter New 2023 i9 Electric Scooter, you'll not only be enjoying the speed and excitement, but also making an eco-friendly choice. With zero emissions, this scooter allows you to travel from point A to point B without leaving a carbon footprint. It's the perfect solution for those who want to minimize their impact on the environment while enjoying a fun and efficient mode of transportation.

Designed to cater to both adults and teens, this electric scooter offers a convenient and stylish way to get around. Whether you're commuting to work, running errands, or simply exploring your neighborhood, the iScooter New 2023 i9 Electric Scooter is the ideal companion. With its sleek design and powerful performance, you'll be turning heads wherever you go.

So why choose the iScooter New 2023 i9 Electric Scooter with Pneumatic Tyres? It's simple - it combines speed, convenience, and eco-friendliness into one exciting package. Get ready to experience the thrill of riding and make a positive impact on the environment with this top-of-the-line electric scooter.

Experience Unmatched Comfort with the iScooter i9 Electric Scooter

The iScooter i9 Electric Scooter takes comfort to a whole new level with its powerful double shock absorption system. Designed to provide an exceptionally smooth and comfortable ride, this scooter surpasses the experience offered by traditional scooters.

The double shock absorption system consists of high-quality suspension components that effectively absorb shocks and vibrations. Whether you're riding on bumpy roads, uneven surfaces, or tackling slopes, this advanced system ensures that you experience minimal impact and maximum comfort.

The enhanced shock absorption capabilities of the iScooter i9 are particularly noticeable during long rides. While other scooters may leave you feeling fatigued and uncomfortable, the iScooter i9 delivers a superior riding experience, allowing you to enjoy extended journeys without compromising on comfort.

The double shock absorption system works tirelessly to transmit comfortable power to the rider, reducing the impact of bumps and vibrations. This means you can confidently navigate through various terrains and road conditions, knowing that your ride will be comfortable and enjoyable.

Whether you're commuting to work, exploring the city, or simply taking a leisurely ride, the iScooter i9's double shock absorption system ensures that every moment on the scooter is met with comfort and stability. Say goodbye to the jolts and discomfort typically associated with scooter rides, and say hello to a smooth and enjoyable journey.

Choose the iScooter i9 Electric Scooter and experience the remarkable difference that double shock absorption can make. Ride in ultimate comfort and enjoy a seamless journey that allows you to fully immerse yourself in the joy of electric scooter riding.

Masterful Handling: iScooter i9 Electric Scooter

Experience Unmatched Control: The iScooter i9 Electric Scooter is designed to provide you with perfect control on every ride. With its advanced braking system and responsive acceleration, you'll be able to maneuver through the streets with ease. Whether you're navigating through busy city traffic or cruising along scenic paths, this scooter offers a smooth and enjoyable ride. Its upgraded capacity batteries ensure a long-range travel of up to 12-18 miles, and the downhill and braking regenerative battery feature allows you to recharge while on the move. Say goodbye to range anxiety and embrace the freedom of exploring without limitations.

Unmatched Safety and Comfort

In addition, the iScooter i9 Electric Scooter is equipped with a high-performance 350 Watt motor, allowing you to reach exhilarating speeds of over 30Kph (speed adjustable through the companion app). With its three-drive modes, you can easily switch between different speed settings to suit your preference and riding conditions. Get ready to experience the thrill of speed and power with the iScooter i9 Electric Scooter.

Built to Last: The iScooter i9 Electric Scooter

The iScooter i9 Electric Scooter is not only eco-friendly, but it is also built to withstand various weather conditions. With an IP54 waterproof rating, you can confidently ride in the rain without worrying about damaging the scooter. The robust construction and high-quality materials ensure that the scooter remains protected from water ingress, allowing you to continue your journey with peace of mind.

In addition, the i9 Scooter features chunky 8.5" anti-skid pneumatic tyres that provide excellent grip and stability on different surfaces. Whether you're riding through rain, mud, or encountering small obstacles on the road, these tyres will keep you secure and in control. The durable design of the scooter ensures that it can handle these challenging conditions, allowing you to confidently navigate your way to your destination.

Enhanced Riding Stability and Grip

Additionally, the iScooter i9 Electric Scooter is equipped with high-quality 8.5-inch non-slip pneumatic tires, providing enhanced riding stability and exceptional grip. These tires are designed to handle various terrains and ensure a smooth and comfortable ride, even on uneven or bumpy roads. The pneumatic tires absorb shocks and vibrations, allowing you to enjoy a pleasant riding experience. Furthermore, the i9 scooter is lightweight, weighing just 13.5kg, making it easy to fold and carry indoors, away from the road.

Experience peace of mind and a sense of security with the iScooter i9 Electric Scooter

Experience complete control and peace of mind with the iScooter i9 Electric Scooter. Equipped with reliable electric disc brakes, you can confidently and safely stop whenever needed. No matter how dark the surroundings may be, the built-in lights ensure that you remain visible and safe during night-time rides. With the i9, you can navigate through any environment with a sense of security and control.

Advanced LCD Display for Enhanced Control

Furthermore, the advanced LCD display of the i9 Electric Scooter provides you with valuable information such as your current speed, battery status, and remaining distance. With just a flick of a switch, you can activate the horn, headlights, and select the desired power mode for your ride. Whether you're seeking an eco-friendly mode of transportation or an exhilarating speed machine, the i9 Electric Scooter is the perfect companion for your thrilling adventures.

i9 Scooter Specifications

 • Type: Electric Scooter
 • Color: Black
 • Max Speed: 30 Kph (18.6 Mph)
 • Max Range per Charge: 20 - 30 KM
 • Battery: 7.5AH
 • Max Load: 120 Kg (264 lbs)
 • Motor: Precursor 350 W
 • Tyre: 8.5" Pneumatic Tyres
 • Charging Time: 4 - 5 Hours
 • Brakes: Disc Brake, Electronic Brake
 • Waterproof: IP54
 • Climbing: Max 20°
 • Product Weight: 13.5 Kg
 • Package Weight: 15.5 Kg

Smart App Features

The i9 Scooter is equipped with a range of smart app features to enhance your riding experience. With the app, you can easily access and monitor various aspects of your scooter, including:

- Current speed indicator: Stay informed about your current riding speed for a safer and more controlled journey.
- Remaining power gauge: Keep track of the battery level and know when it's time to recharge.
- Speed control: Adjust the speed settings to match your riding preferences and conditions.
- Total trip and trip range: Keep track of your total distance traveled and view the remaining range for your current trip.
- Light control: Easily turn on or off the lights of your scooter for improved visibility during night rides.
- Automatic power off: Set a timer to automatically power off your scooter after a certain period of inactivity, helping to conserve battery life.
- Battery tracker and trip tracking: Monitor the battery usage and track your rides to analyze your performance and improve your riding habits.
- Compatibility with iOS and Android: The app is compatible with both iOS and Android devices, allowing you to connect and control your scooter seamlessly.

These smart app features provide convenience, safety, and enhanced control over your i9 Scooter riding experience.

FAQ

We understand the importance of timely delivery, and that's why we partner with reliable shipping providers like DPD and DHL to ensure your iScooter E9 Pro electric scooter reaches you in a timely manner. Once your order is dispatched, we will send you a confirmation email containing the tracking number and courier details. This allows you to track your package throughout its journey, giving you peace of mind and the ability to stay updated on its progress.

Additionally, we will keep you informed about the progress of the delivery through regular email updates. This way, you'll know exactly where your scooter is and when you can expect it to arrive at your doorstep. We strive to provide a smooth and transparent delivery process, ensuring that you have a hassle-free experience from the moment you place your order until the scooter is safely delivered to you.

Please note that the delivery timeframe is estimated to be between 4 to 8 working days, depending on your location and any unforeseen circumstances that may arise. Rest assured that we will do our best to get your iScooter E9 Pro to you as quickly as possible.

We want you to be completely satisfied with your purchase of the iScooter E9 Pro electric scooter. In the unlikely event that you are not, we offer a 30-day return and refund policy for your peace of mind. If for any reason you decide that the scooter does not meet your expectations, you can initiate a return within 30 days from the date of purchase.

To qualify for a refund, please ensure that the item is returned in its original condition, including all accessories, packaging, and documentation. The scooter should be free from any damage or signs of wear and tear. Once we receive the returned item and verify its condition, we will process your refund.

Please note that any shipping or handling fees incurred during the initial purchase or return process may not be eligible for refund. It is also important to carefully package the scooter for return shipment to prevent any damage in transit. We recommend using a reliable shipping service with tracking and insurance to ensure the safe return of the item.

If you have any questions or need assistance with the return process, our customer support team is available to help you. We are committed to ensuring your satisfaction and will work with you to resolve any concerns or issues you may have.

The iScooter Electric Scooter comes with a comprehensive 2-year manufacturer warranty for your peace of mind. In the unlikely event that your scooter develops a fault, you have two options for repair. You can choose to send it to iScooter's authorized repair centre, where their skilled technicians will diagnose and fix the issue. Alternatively, if you are comfortable with repairs, we can provide you with the necessary parts and guidance for self-repair.

It's important to note that the warranty covers specific components, including the motor, computer, mudguard, and battery. However, it does not cover accidental damage or general wear and tear. While the warranty provides valuable protection, it should not be considered a substitute for insurance, which typically offers broader coverage.

To ensure a smooth warranty process, we advise you to keep the original box in a safe place. If you ever need to send the scooter to the repair centre, the box will be required for secure transportation. Please be aware that the courier will not accept the scooter without proper packaging.

Rest assured, we are committed to providing excellent after-sales service and ensuring that you enjoy the full benefits of your iScooter Electric Scooter throughout the warranty period.

 1. Add the desired item to your cart: Start by selecting the item you wish to purchase and add it to your shopping cart.
 2. Proceed to checkout: Once you have finished selecting your items, proceed to the checkout page.
 3. Fill out your details: On the checkout page, you will be prompted to fill out your personal and shipping information. Provide accurate and complete details to ensure a smooth transaction.
 4. Select Klarna as the payment method: After filling out your information, you will be directed to the payment page. Here, you will find various payment options available. Look for and select the Klarna payment option.
 5. Complete your order: Once you have selected Klarna as your preferred payment method, review your order details to ensure accuracy. If everything looks good, proceed to complete your order.

By choosing Klarna as your payment method, you can enjoy the convenience of splitting your purchase into multiple interest-free payments. Klarna offers flexibility and ease, allowing you to manage your budget effectively.

If you have any further questions or need assistance with the payment process, our customer support team is available to help.

Please note that electric scooter regulations may vary by country and region. While electric scooters are generally legal in most of Europe, it is important to check and comply with your local laws and regulations before purchasing the iScooter E9 Pro.

In Germany, for example, a ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) certificate is required for motor-powered vehicles. It is important to be aware that the iScooter E9 Pro does not have an ABE certificate. As a customer, it is your responsibility to ensure that you comply with the relevant regulations and laws in your country or region.

By making a purchase, you automatically agree to the sales regulations of our store. Please note that refunds cannot be provided solely based on the absence of an ABE certificate. If you require an electric scooter with an ABE certificate, we recommend searching for ABE-certified scooters in our store or contacting our customer support team for further assistance.

At our store, we prioritize customer satisfaction and safety. We are committed to providing accurate information and assisting you in making an informed decision. Should you have any questions or concerns regarding the legal requirements or regulations in your area, please feel free to reach out to our customer support team. We are here to help you find the right scooter that meets your needs and complies with local regulations.

Featured in the following newspapers

Hae

"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0606\/1522\/9636\/products\/decent-electric-scooter-metal-phone-holder-t-5a-with-universal-fitting-414095_1024x1024.png?v=1639954040"