Ez a szakasz jelenleg nem tartalmaz tartalmat. Adjon hozzá tartalmat ehhez a szakaszhoz az oldalsáv segítségével.

A képfelirat itt jelenik meg

Adja hozzá ajánlatát, információit vagy promóciós szövegét

Eladás

AOVO RCB R17 PRO elektromos robogó: kettős felfüggesztés | 500 W teljesítmény | 25 km hatótáv | HD LED képernyő | Vízálló IP54 | Hegymászó képesség | 10" defektmentes gumiabroncs | 24M garancia

Készen állsz, hogy a következő szintre emeld az elektromos robogóval kapcsolatos élményedet? Ne keressen tovább, mint az RCB R17 PRO elektromos robogó, amely a legmodernebb technológia és innováció megtestesítője. Ez a kivételes robogó új mércét állít fel az erő és az erő terén, és páratlan vezetési élményt nyújt Európa-szerte.

Az elektromos robogó technológia legújabb fejlesztéseivel felszerelt RCB R17 PRO úgy lett kialakítva, hogy felülmúlja az Ön elvárásait. Robusztus felépítésének és nagy teljesítményű motorjának köszönhetően páratlan erőt és teljesítményt kínál, így ideális választás a motorosok számára, akik a tökéletes elektromos robogó élményre vágynak.

Az egyik legerősebb elektromos robogóként az RCB R17 PRO Úgy tervezték, hogy megfeleljen a különféle lovaglási körülményeknek és igényes terepeknek. Kivételes teljesítménye, a letisztult dizájnnal és páratlan kivitelezéssel párosulva kiemeli, hogy igazi változást hoz az elektromos robogók világában.

Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy megtapasztalja az elektromos robogó technológia csúcsát. . Érje el még ma, és szerezze be magának az RCB R17 PRO elektromos robogót, amely az erő, az erő és az innováció megtestesítője az európai piacon. Készüljön fel arra, hogy újradefiniálja elektromos robogós kalandját ezzel a figyelemreméltó és úttörő utazással.

Az RCB R17 PRO elektromos robogó mellett a csomag számos alapvető elemet is tartalmaz az általános élmény fokozása érdekében:

- Töltő
- Felhasználói kézikönyv
- Eszközök

A csomagban található töltővel, kézikönyvvel és szerszámokkal magabiztosan kicsomagolhatja RCB R17 PRO elektromos robogóját, és mindent megtalál, amire szüksége van az induláshoz . Arra törekszünk, hogy zökkenőmentes és élvezetes élményt nyújtsunk, biztosítva, hogy rendelkezzen minden szükséges erőforrással ahhoz, hogy kiaknázza elektromos robogójában rejlő lehetőségeket.

 

electric-scooter-in-stock
 • Élvezze a gyors és megbízható szállítást 4-8 munkanapon belül a DPD/DHL-en keresztül.
 • Rendelését az EU/UK raktárunkból szállítjuk ki a hatékony kiszolgálás érdekében.
 • Biztos lehetsz az átfogó 2 éves garanciánkkal. Ha ezen időszakon belül bármilyen probléma merül fel, segítünk Önnek a robogót a gyártó javítóközpontjába küldeni, vagy új alkatrészeket biztosítunk.
 • Elkötelezett értékesítés utáni csapatunk hétfőtől péntekig készséggel áll rendelkezésére, hogy válaszoljon bármilyen kérdésére vagy problémájára.
 • Használja ki a Klarnát, egy kényelmes fizetési lehetőséget, amely lehetővé teszi költségvetésének kezelését úgy, hogy a vásárlást három kamatmentes fizetésre osztja. A Klarna az Ön tartózkodási helye alapján bizonyos országokat támogat, beleértve az IE/FR/ES/IT/BE/AT/FI/NL/DE.
 • Ha segítségre van szüksége a Klarnával kapcsolatban, nézze meg a külön súgó részt.
 • Ne hagyja ki májusi SZUPERAKCIÓS NAPunkat, ahol különleges ajánlatok és kedvezmények érhetők el.
 • Készülj fel a tökéletes ajándékra! Siess, és vásárolj most, hogy a legjobb kedvezményt biztosítsd.
 • Ne felejtse el alkalmazni az „Electric Future EU – OfficialScooter” fizetési kedvezménykódot, hogy további megtakarítást érhessen el a vásárlás során.

Free Express Delivery

Timely delivery within 4 to 8 business days via DPD

After Sales Care

Dedicated after-sales support available on weekdays, Monday to Friday

Fully Tested Before Dispatch

We check everything is working as it should before we send out your order

24 Month Warranty

The warranty covers the motor, battery, charger, frame, mudguards, computer.

What sets the RCB Pro Electric Scooter apart?

Experience the thrill of adventure with the RCB Pro Electric Scooter

Designed to be user-friendly, this scooter allows your child to embark on urban expeditions in a modern and environmentally conscious manner. Simply let them hop on and set off into the sunset, discovering new horizons.

Equipped with advanced technology, the RCB Scooter is app-enabled, compatible with both Android and iOS devices. By using the dedicated app, you can unlock a range of features and functionalities that enhance your riding experience. The app supports navigation, allowing you to explore new routes with ease. You can also personalize your scooter by setting personal information and preferences, making it truly your own.

Additionally, the app provides valuable insights about your rides. You can view detailed information such as riding mileage, speed, battery usage, and even receive indications for any potential faults. This comprehensive app integration ensures that you have all the necessary data at your fingertips, empowering you to make the most of your scooter and optimize your riding experience.

With the RCB Pro Electric Scooter and its app support, you can embrace the spirit of adventure while enjoying the convenience of modern technology. Let your child ride with confidence, knowing that they have the tools and information to navigate their urban explorations with ease. Unleash the adventurer within and embark on thrilling journeys with the RCB Pro Electric Scooter.

Key Features of the RCB Pro Electric Scooter

The RCB Pro Electric Scooter offers an array of impressive features that elevate your riding experience to new heights:

 1. Ultra Portable Design: With its lightweight and compact design, the RCB Pro Electric Scooter is highly portable, allowing you to easily transport it wherever you go. Whether you need to carry it on public transportation or store it in a tight space, this scooter's portability makes it incredibly convenient.
 2. APP Integration: The scooter is equipped with a dedicated app that enhances your riding experience. Compatible with Android and iOS devices, the app provides various features such as navigation, personalization options, and the ability to view riding statistics and battery status. Stay connected and maximize the functionality of your scooter through the intuitive app interface.
 3. Three Speed Modes: The RCB Pro Electric Scooter offers three speed modes, allowing you to choose the level of performance that suits your preference and riding conditions. Whether you prefer a leisurely cruise or need to reach your destination quickly, these speed modes provide flexibility and adaptability.
 4. Cruise Control: Experience comfortable riding with the cruise control feature. Simply maintain a consistent speed for a few seconds, and the scooter will automatically activate cruise control, allowing you to relax and enjoy a steady ride without continuously maintaining the throttle.
 5. Advanced Brakes: Safety is paramount, and the RCB Pro Electric Scooter prioritizes it with its advanced braking system. The scooter is equipped with reliable brakes that ensure quick and responsive stopping power, giving you confidence and control on your rides.
 6. Bright Multi-functional LCD Display: Stay informed with the bright and intuitive LCD display. This display provides essential information such as speed, battery level, distance traveled, and more, ensuring that you have real-time updates at a glance.
 7. LED Front and Rear Lights: Ride with enhanced visibility and safety thanks to the LED front and rear lights. These lights illuminate your path and make you more visible to others, ensuring a safer riding experience, especially in low-light conditions.
 8. Innovative Folding Method: The RCB Pro Electric Scooter features an innovative folding mechanism that allows for quick and effortless folding. This makes it convenient to store or carry the scooter when not in use, providing added flexibility for your lifestyle.

With its ultra-portability, app integration, speed modes, cruise control, advanced brakes, bright LCD display, LED lights, and innovative folding method, the RCB Pro Electric Scooter offers a comprehensive and feature-packed riding experience. Experience convenience, safety, and versatility with this exceptional electric scooter.

Embrace the Thrill of Adventure

Immerse yourself in the unrivaled power and cutting-edge technology of our latest motor innovation. Engineered with a pure copper coil, our motor delivers an instant burst of power, propelling you into an exhilarating ride like no other. With a motor rated power of 350W and a maximum power output of 500W, the possibilities for adventure are endless.

Crafted with aircraft-grade hardened materials, our electric scooter is built to withstand the demands of your journey. With a remarkable load range capacity of up to 120kg, you can confidently embark on thrilling rides without compromise.

Equipped with a high-capacity 7.8Ah battery, our electric scooter offers three speed modes, allowing you to choose the level of performance that suits your riding style. Whether you prefer a leisurely cruise or crave the adrenaline rush of top speed, our scooter has you covered. Experience the thrill of reaching a maximum speed of 25Km/h as you effortlessly navigate through the urban landscape.

Not only does our electric scooter deliver powerful performance, but it also exudes style and sophistication. With its sleek design and attention to detail, this electric vehicle is the perfect companion for your daily commutes or urban explorations. Glide through the city streets in style, turning heads as you go.

Unleash the adventurer within and embark on a journey filled with excitement and freedom. Experience the ultimate ride with our state-of-the-art electric scooter, meticulously designed to provide unmatched performance and style. Let the urban landscape become your playground as you conquer the streets with ease and confidence. Get ready to enjoy the adventure of a lifetime.

Smooth and Effortless Riding with Intelligent Cruise Control

Experience the cutting-edge technology and impeccable craftsmanship of RCB Pro electric scooters. Designed with a meticulous attention to detail, these scooters are crafted using a selection of high-quality materials, making them the perfect choice for discerning adults.

More than just a means of transportation, RCB Pro electric scooters embody a fusion of style and functionality, serving as fashionable sports equipment that complements your active lifestyle.

Equipped with the latest technological advancements, RCB Pro electric scooters offer a seamless and exhilarating riding experience. From powerful motors to advanced battery systems, these scooters deliver impressive performance, allowing you to navigate urban environments with ease and confidence.

The sleek and modern design of RCB Pro electric scooters reflects a sense of sophistication and showcases your taste for refined aesthetics. The thoughtfully chosen high-quality materials not only contribute to the scooters' durability but also enhance their overall visual appeal. Ride in style and make a statement wherever you go.

Whether you're commuting to work, exploring your surroundings, or simply enjoying recreational rides, RCB Pro electric scooters elevate your experience by combining functionality with fashionable design. Experience the thrill of effortless mobility while expressing your unique sense of style.

Choose RCB Pro electric scooters for their advanced technology, exceptional quality, and fashionable appeal. Embrace a new level of sophistication as you effortlessly glide through the streets on your stylish and reliable electric scooter. It's time to redefine your ride and embrace the perfect blend of performance and style.

Unmatched Portability in Design

Stay connected and empowered with the sleek and intuitive speed, battery, and mileage display of our scooter. With this informative dashboard, you can effortlessly monitor your riding metrics and stay on top of your journey.

Illuminate your path and ride with confidence using the bright LED lights integrated into our scooter. Whether you're navigating through dimly lit streets or venturing out after sunset, these lights provide enhanced visibility and ensure your safety.

Effortlessly navigate your way around town with our scooter's user-friendly design. Its compact and portable nature allows you to seamlessly maneuver through crowded streets, tight spaces, and urban environments. Experience the freedom of easy transportation without any limitations.

Your safety and peace of mind are our top priorities. That's why our scooter is equipped with advanced features such as scooter locks and a vehicle self-check system. These built-in security measures ensure that your ride is always secure and reliable, giving you the confidence to explore and enjoy your surroundings.

So, what are you waiting for? Embrace the freedom and convenience of our feature-packed scooter. Take control of your urban adventures and unlock a world of possibilities. Get ready to ride with confidence and experience the joy of effortless exploration.

Uncompromising Safety and Protection

When it comes to the safety of your loved ones, we understand that peace of mind is paramount. That's why the RCB Pro is equipped with a range of security features to enhance your riding experience and prioritize safety.

With a bright LED front light and rear reflector, the RCB Pro ensures optimal visibility, especially during low-light conditions. These additional safety measures provide enhanced visibility to both riders and other road users, giving you the assurance of a secure and reliable ride.

The LCD display of the RCB Pro is designed with clarity in mind. The bright screen allows you to easily monitor essential information such as speed and battery life. This ensures that you have a clear understanding of your scooter's performance, enabling you to plan your journey accordingly and make sure you have enough charge for your return trip.

With the RCB Pro, you can trust that every ride is solid and reliable. The combination of safety appointments, including the bright LED lights, rear reflector, and clear LCD display, ensures that you can enjoy your ride with confidence and peace of mind. Your loved ones can embark on their adventures knowing that their safety is a top priority.

Choose the RCB Pro for its premium safety features and unrivaled attention to detail. Experience the joy of riding without compromising on safety, and make every journey a secure and enjoyable one.

Unleash the Thrill of Electric Adventure

The RCB Pro Electric Scooter is designed with your safety and comfort in mind. Equipped with front and rear brakes, this scooter ensures quick and responsive stops whenever you need them. Say goodbye to worries about sudden halts and enjoy a smooth riding experience.

Navigate any terrain with ease, thanks to the shock absorbers integrated into the RCB Pro. Bumps and dips on the path are no longer a concern as the scooter effortlessly absorbs the impact, providing a comfortable and stable ride.

The solid 10" tires of the RCB Pro offer exceptional grip on various surfaces, allowing for advanced control and precise cornering. Experience the thrill of slick maneuvers and confidently conquer the roads.

But that's not all - the RCB Pro takes riding comfort to a whole new level. With the innovative Cruise Control feature, the scooter automatically enters Cruise Control mode after maintaining a consistent speed for 6 seconds. This not only reduces driver fatigue but also helps save energy during long journeys. Enjoy a relaxed and effortless ride while conserving your energy for the adventures ahead.

Upgrade your riding experience with our state-of-the-art shock absorbers and the latest 10.0-inch honeycomb tires. These enhancements ensure that every ride on the RCB Pro is smooth, comfortable, and free from unwanted vibrations.

Get ready to embark on unforgettable rides filled with excitement and comfort. Choose the RCB Pro Electric Scooter and elevate your journey to new heights of enjoyment.

Specifications

The RCB PRO Electric Scooter is designed to deliver exceptional performance and convenience. Here are the key specifications:

 • Max Speed: 25 Kph (15.53 Mph)
 • 3 Speed Modes: 10, 20, 25 Kph (6.21, 12.42, 15.53 Mph)
 • Max Range per Charge: 15-25 KM
 • Motor Peak Power: 500W
 • Motor Rated Power: 350W
 • Max Load: 120 Kg (220.46 lbs)
 • Tyres: 10" Anti-Skid Honeycomb Tires (No Punctures)
 • Charging Time: 4 to 6 Hours
 • Charger Input Voltage: AC100-240V
 • Charger Output Voltage: DC 42V 1.5A
 • Max Climbing Angle: 10-15°C
 • Product Weight: 16.5kg

Folding dimension: 113*43*55.5CM
Unfolding dimension: 113*43*122CM

With its powerful motor, impressive range, and three-speed modes, the RCB PRO Electric Scooter offers versatility and exhilarating rides. The 10" anti-skid honeycomb tires provide excellent traction and stability, ensuring a smooth and enjoyable journey. The scooter can handle a maximum load of 120 kg, making it suitable for a wide range of riders.

The charging time of 4 to 6 hours allows for quick and convenient recharging, so you can spend more time riding and less time waiting. The folding dimensions make it easy to store and transport, while the unfolding dimensions provide a comfortable and spacious riding experience.

Experience the freedom and excitement of the RCB PRO Electric Scooter, designed to elevate your urban commuting and recreational adventures.

FAQ

When you order the RCB electric scooter, we understand that you're eager to receive it and start enjoying your rides. That's why we offer fast and reliable delivery options to ensure you receive your scooter in a timely manner.

Our standard delivery timeframe for the RCB electric scooter is 4 to 8 working days. However, we strive to deliver your scooter as quickly as possible, and in many cases, it may arrive even sooner. Rest assured that we prioritize the efficient processing and shipping of your order.

To provide you with peace of mind and keep you informed throughout the delivery process, we will send you a delivery confirmation email once your order is dispatched. This email will include the tracking number and courier details, enabling you to track your scooter's journey from our warehouse to your doorstep. You'll have full visibility into the progress of your delivery and can anticipate its arrival.

Additionally, we will keep you updated about the progress of your delivery along the way. We understand that staying informed about the whereabouts of your package is important to you, and we want to ensure a seamless and transparent delivery experience.

At each stage of the delivery process, from dispatch to arrival, we will provide timely updates via email. You can expect to receive notifications about key milestones, such as when the package is picked up by the courier, when it reaches different distribution centers, and when it is out for delivery in your area.

With our commitment to reliable and efficient delivery, you can trust that your RCB electric scooter will be on its way to you in no time. Get ready to embark on thrilling rides and enjoy the convenience of Free Express Delivery.

At Electric Future, we value your satisfaction and want you to be completely happy with your purchase. That's why we offer a 30-day return and refund policy for your peace of mind. If for any reason you are not satisfied with your RCB electric scooter, you have the option to return it within 30 days of receiving it.

To be eligible for a return, the item must be in its original condition, just as you received it. It should be unused, undamaged, and in the same packaging. We kindly ask that you take care to ensure the scooter is properly packed for return shipment to prevent any damage during transit.

When initiating a return, please reach out to our customer support team. They will guide you through the process and provide you with the necessary instructions and return address. It's important to follow the provided instructions to ensure a smooth return experience.

Once we receive the returned item and verify that it meets our return policy criteria, we will proceed with the refund. The refund will be issued to your original payment method within a reasonable timeframe.

Please note that the return shipping costs will be the responsibility of the customer, unless the return is due to a defective or damaged product. In such cases, we will cover the return shipping costs.

We recommend using a reputable shipping service with tracking capabilities to ensure that the return shipment is successfully delivered to us. This will also provide you with peace of mind knowing that the return is in progress.

Our goal is to make the return process as hassle-free as possible while ensuring fairness to all parties involved. We strive to provide excellent customer service and address any concerns or issues promptly. If you have any questions or need further assistance regarding our return and refund policy, please don't hesitate to contact our dedicated customer support team.

We appreciate your trust in our products and look forward to assisting you with your RCB electric scooter purchase.

At Electric Future, we take pride in the quality and durability of our electric scooters. We are confident in the reliability of our products, which is why we offer a 2-year manufacturer warranty on the RCB PRO Electric Scooter.

This warranty ensures that if your RCB Pro experiences any manufacturing defects or malfunctions within the warranty period, we will provide assistance in resolving the issue. Depending on the nature of the fault, we offer two options for resolution.

Firstly, if the fault requires professional expertise, we encourage you to send the scooter to our authorized repair center. Our skilled technicians will diagnose and repair the scooter using genuine RCB Pro parts to ensure optimal performance. Please note that you will need to keep the original packaging box, as it is required for safe transportation of the scooter to the repair center. Our courier partners will not accept the scooter without proper packaging.

Alternatively, for minor issues that can be easily addressed, we can send the necessary replacement parts directly to you. These parts include the motor, computer, mudguard, and battery. By following our detailed instructions and using the provided parts, you can repair your RCB Pro scooter yourself, saving time and effort.

It is important to note that the warranty does not cover accidental damage or general wear and tear resulting from regular use of the scooter. Additionally, the warranty is not a substitute for insurance coverage, which may offer broader protection against unforeseen circumstances. We strongly recommend considering suitable insurance options to ensure comprehensive coverage for your RCB Pro scooter.

Our dedicated customer support team is available to assist you with any questions or concerns regarding the warranty process. We strive to provide prompt and reliable support to ensure your satisfaction and enjoyment of the RCB Pro Electric Scooter.

Thank you for choosing Electric Future. We are committed to delivering a premium experience and stand behind the quality of our products with our comprehensive warranty.

To make a purchase with us and take advantage of convenient payment options, follow these simple steps:

 1. Add the desired item to your cart: Browse through our selection of products and select the item you wish to purchase. Click on the "Add to Cart" button to include it in your order.
 2. Proceed to checkout: Once you have added the item to your cart, click on the shopping cart icon or the "Checkout" button to proceed to the checkout page. Here, you will review your order and ensure that all the selected items are correct.
 3. Fill out your details: On the checkout page, you will be prompted to provide your personal information, including your shipping address and contact details. Please fill in all the required fields accurately to ensure smooth delivery of your order.
 4. Select Klarna as your payment method: After filling out your details, you will proceed to the payment page. Here, you will find various payment options available. Look for the Klarna payment option and select it to proceed with this payment method.

Klarna offers you the flexibility to manage your budget by allowing you to split your purchase into three interest-free payments. This means you can enjoy your new item right away without having to pay the full amount upfront.

 1. Complete the payment process: Once you have selected Klarna as your payment method, follow the instructions provided to complete the payment process. Klarna may require you to provide additional information or go through a verification process to ensure a secure transaction.

By choosing Klarna as your payment method, you can enjoy the convenience and flexibility it offers, allowing you to manage your budget effectively.

If you have any questions or encounter any issues during the checkout process, our customer support team is here to assist you. Feel free to reach out to us for prompt and helpful assistance.

We strive to make your shopping experience as smooth and enjoyable as possible, and we are excited to have you as our valued customer. Start the process by adding your item to the cart and follow the steps outlined above to complete your purchase with ease.

When it comes to electric scooters, it's important to be aware of the legal requirements in your country and local area. While electric scooters are generally legal in most of Europe, it is still crucial to check and understand the specific regulations before making a purchase.

In Germany, for instance, an Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) certificate is required for motor-powered vehicles, including electric scooters. It's important to note that the RCB Pro scooter does not have an ABE certificate specifically for the German market.

In Germany, the usage of electric scooters is limited to non-main roads, unmanaged trails, and private land, subject to local laws and regulations. Riding on public roads and sidewalks may be prohibited or restricted, so it is essential to familiarize yourself with the local rules and adhere to them to ensure your safety and legal compliance.

Upon making a purchase from our store, it is important to understand and agree to the sales regulations set forth by our company. We are committed to providing accurate information and assisting you with any inquiries regarding the legal status and usage of our scooters.

Please note that due to the absence of an ABE certificate, the RCB Pro scooter cannot be refunded on the basis of lacking this specific certification. If you decide to proceed with the purchase, it is your responsibility to ensure that you comply with all applicable laws and regulations regarding the use of the scooter in your area.

For customers in Germany who specifically require a scooter with an ABE certificate, we recommend searching for the ABE E9 scooter in our store. This particular model meets the requirements set forth by German regulations and can provide you with the necessary documentation for legal operation.

We encourage all customers to thoroughly research and understand the local regulations before purchasing an electric scooter to ensure a safe and compliant riding experience. Compliance with the law is essential for your safety and the well-being of others sharing the road or pathways.

If you have any further questions or concerns about the legal aspects of using electric scooters, our knowledgeable support team is available to assist you.

Featured in the following newspapers

Keresés

"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0606\/1522\/9636\/products\/decent-electric-scooter-metal-phone-holder-t-5a-with-universal-fitting-414095_1024x1024.png?v=1639954040"