Dit gedeelte bevat momenteel geen inhoud. Voeg inhoud toe aan deze sectie met behulp van de zijbalk.

Het bijschrift van de afbeelding verschijnt hier

Voeg uw deal, informatie of promotionele tekst toe

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Top Boyy Limited handelend als Electric Future, de eigenaar en aanbieder van deze website. Top Boyy Limited handelend onder de naam Electric Future neemt de privacy van uw informatie zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons zijn verzameld of door u zijn verstrekt met betrekking tot uw gebruik van de website.


Lees dit privacybeleid aandachtig door.

1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt: Gegevens gezamenlijk alle informatie die u via de Website aan Top Boyy Limited, handelend als Electric Future, verstrekt. Deze definitie omvat, waar van toepassing, de definities die zijn opgenomen in de gegevensbeschermingswetten; Cookies een klein tekstbestand dat door deze Website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van de Website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de Website gebruikt. Details van de cookies die door deze website worden gebruikt, worden uiteengezet in de onderstaande clausule (cookies); Gegevensbeschermingswetten alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot de AVG, en alle nationale uitvoerings- en aanvullende wetten, voorschriften en secundaire wetgeving; AVG de algemene verordening gegevensbescherming van het VK; Top Boyy Limited handelend onder de naam Electric Future, wij of ons Top Boyy Limited handelend onder de naam Electric Future, een bedrijf opgericht in Engeland en Wales met registratienummer 12665682, met maatschappelijke zetel te 27 Shaftesbury Road, East Sussex, BN1 4NF; UK en EU Cookie Law de Privacy en Elektronische Communicatie (EC Richtlijn) Regulations 2003 zoals gewijzigd door de Privacy en Elektronische Communicatie (EC Directive) (Amendement) Regulations 2011 & de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2018; Gebruiker of u enige derde partij die toegang heeft tot de Website en niet (i) in dienst is van Top Boyy Limited handelend als Electric Future en handelt in de uitoefening van hun dienstverband of (ii) is ingeschakeld als adviseur of anderszins diensten verleent aan Top Boyy Limited handelen als Electric Future en toegang krijgen tot de Website in verband met het leveren van dergelijke diensten; en Website de website die u momenteel gebruikt,www.buyscooter.co.uk, en eventuele subdomeinen van deze site tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden.

2. In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist: het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa; verwijzingen naar sub-clausules, clausules, schema's of bijlagen zijn naar sub-clausules, clausules, schema's of bijlagen van dit privacybeleid; een verwijzing naar een persoon omvat bedrijven, bedrijven, overheidsinstanties, trusts en partnerschappen; met "inclusief" wordt bedoeld "inclusief zonder beperking"; verwijzing naar enige wettelijke bepaling omvat elke wijziging of wijziging daarvan; de kopjes en subkoppen maken geen deel uit van dit privacybeleid. Reikwijdte van dit privacybeleida. B. C. D. e. F. G. H. A. B. C. A. B. C. D. e. F. G. h.

 

Reikwijdte van dit privacybeleid

3. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de acties van Top Boyy Limited handelend als Electric Future en gebruikers met betrekking tot deze website. Het is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn vanaf deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele links die we kunnen verstrekken naar sociale-mediawebsites.

 

4. In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Top Boyy Limited, handelend onder de naam Electric Future, de "gegevensbeheerder". Dit betekent dat Top Boyy Limited handelend onder de naam Electric Future bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier uw gegevens worden verwerkt.

Gegevens verzameld

5.We kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen: naam; contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers; demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses; financiële informatie zoals creditcard-/betaalpasnummers; IP-adres (automatisch verzameld); webbrowsertype en -versie (automatisch verzameld); besturingssysteem (automatisch verzameld); een lijst met URL's die beginnen met een verwijzende site, uw activiteit op deze website en de site die u verlaat (automatisch verzameld); in elk geval, in overeenstemming met dit privacybeleid

Hoe we gegevens verzamelen

6. We verzamelen gegevens op de volgende manieren: gegevens worden door u aan ons verstrekt; gegevens worden ontvangen uit andere bronnen; en gegevens worden automatisch verzameld.

 

Gegevens die u ons verstrekt

7. Top Boyy Limited handelend onder de naam Electric Future verzamelt uw gegevens op een aantal manieren, bijvoorbeeld: wanneer u contact met ons opneemt via de website, per telefoon, post, e-mail of op een andere manier; wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze producten/diensten te ontvangen; wanneer u enquêtes invult die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden (hoewel u niet verplicht bent om erop te reageren); wanneer je meedoet aan een prijsvraag of actie via een social media kanaal; wanneer u betalingen aan ons doet, via deze website of anderszins; wanneer u ervoor kiest om marketingcommunicatie van ons te ontvangen; wanneer u gebruik maakt van onze diensten; ; in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid. Gegevens die van derden worden ontvangena. A. A. B. A. B. A. A. B. c.

 

8. Top Boyy Limited handelend onder de naam Electric Future ontvangt gegevens over u van de volgende derde partijen: . Gegevens die zijn ontvangen van openbaar beschikbare bronnen van derden

 

9. We zullen gegevens over u ontvangen van de volgende openbaar beschikbare externe bronnen: .

 

Gegevens die automatisch worden verzameld

10. Voor zover u de Website bezoekt, zullen wij uw Gegevens automatisch verzamelen, bijvoorbeeld: wij verzamelen automatisch bepaalde informatie over uw bezoek aan de Website. Deze informatie helpt ons om verbeteringen aan te brengen in de inhoud en navigatie van de website, en omvat uw IP-adres, de datum, tijden en frequentie waarmee u de website bezoekt en de manier waarop u de inhoud ervan gebruikt en ermee omgaat. we zullen uw gegevens automatisch verzamelen via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. Voor meer informatie over cookies en hoe we ze gebruiken op de Website, zie het gedeelte hieronder, getiteld "Cookies".

 

Ons gebruik van gegevens

11. Een of alle van de bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden vereist om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. Gegevens kunnen in het bijzonder door ons worden gebruikt om de volgende redenen: interne archivering; contact opnemen voor marktonderzoeksdoeleinden die kunnen worden gedaan via e-mail, telefoon, fax of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de Website aan te passen of bij te werken; in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

12. We kunnen uw gegevens gebruiken voor de bovenstaande doeleinden als we dit nodig achten voor onze legitieme belangen. Als u hiermee niet tevreden bent, heeft u het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken (zie het gedeelte 'Uw rechten' hieronder).

 

13. Wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze diensten te ontvangen, is de wettelijke basis voor deze verwerking de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

 

14. We kunnen uw gegevens gebruiken om u te laten zien dat Top Boyy Limited handelt als Electric Future-advertenties en andere inhoud op andere websites.Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken om u te laten zien dat Top Boyy Limited handelt als Electric Future-advertenties en andere inhoud op andere websites, schakelt u de relevante cookies uit (raadpleeg het gedeelte met de titel "Cookies" hieronder)< /p>

15 Facebook kan uw gegevens gebruiken om uw koopgedrag te volgen om onze advertenties beter op hun platform te kunnen plaatsen

Klarna

Om u Klarna's betalingsopties te kunnen aanbieden, zullen we bepaalde aspecten van uw persoonlijke gegevens, zoals contact- en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en om de betalingsopties voor u op maat te maken.

 

Algemene informatie over Klarna vind je hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's privacybeleid.

.

Zoekopdracht

"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0606\/1522\/9636\/products\/decent-electric-scooter-metal-phone-holder-t-5a-with-universal-fitting-414095_1024x1024.png?v=1639954040"