Dit gedeelte bevat momenteel geen inhoud. Voeg inhoud toe aan deze sectie met behulp van de zijbalk.

Het bijschrift van de afbeelding verschijnt hier

Voeg uw deal, informatie of promotionele tekst toe

Servicevoorwaarden

Lees al deze voorwaarden en bepalingen.

Omdat we uw bestelling kunnen accepteren en een juridisch afdwingbare overeenkomst kunnen sluiten zonder verdere verwijzing naar u, moet u deze algemene voorwaarden lezen om er zeker van te zijn dat ze alles bevatten wat u wilt en niets waar u niet tevreden mee bent.
Toepassing
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van de goederen door u (de Klant of u). Wij zijn Top boyy Limited wiens handelsnaam Electric Future is, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 12665682 met statutaire zetel op 27 shaftesbury road Brighton, East Sussex, BN14NF met e-mailadres verkoop @buyscooter.co.uk; (de Leverancier of ons of wij).
2. Dit zijn de voorwaarden waaronder wij alle Goederen aan u verkopen. Door een van de Goederen te bestellen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Door een van de Services te bestellen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. U kunt de Goederen alleen van de Website kopen als u in aanmerking komt voor het aangaan van een contract en ten minste 18 jaar oud bent.
Interpretatie
3. Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
4. Contract betekent de juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons voor de levering van de Goederen;
5. Leveringslocatie betekent de locatie van de Leverancier of een andere locatie waar de Goederen moeten worden geleverd, zoals uiteengezet in de Bestelling;
6. Duurzame drager betekent papier of e-mail, of elk ander medium waarmee informatie persoonlijk aan de ontvanger kan worden geadresseerd, waardoor de ontvanger de informatie kan opslaan op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die lang genoeg is voor de doeleinden van de informatie, en staat de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie toe;
7. Goederen betekent de goederen die op de Website worden geadverteerd en die we aan u leveren met het aantal en de beschrijving zoals uiteengezet in de Bestelling;
8. Bestelling betekent de bestelling van de Klant voor de Goederen van de Leverancier zoals ingediend volgens het stapsgewijze proces zoals beschreven op de Website;
9. Privacybeleid betekent de voorwaarden die uiteenzetten hoe we omgaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie die we via de website van u ontvangen;
10. Website betekent onze website www.buyscooter.co.uk waarop de Goederen worden geadverteerd.
Goederen
11. De beschrijving van de Goederen is zoals uiteengezet in de Website, catalogi, brochures of andere vormen van reclame. Elke beschrijving is alleen voor illustratieve doeleinden en er kunnen kleine afwijkingen zijn in de maat en kleur van de geleverde Goederen.
12. In het geval van Goederen die zijn gemaakt volgens uw speciale vereisten, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie of specificatie die u verstrekt juist is.
13. Alle Goederen die op de Website verschijnen, zijn onderhevig aan beschikbaarheid.
14. We kunnen wijzigingen aanbrengen aan de Goederen die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of veiligheidsvereisten. We zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen.
Persoonlijke informatie
15. We bewaren en gebruiken alle informatie strikt volgens het privacybeleid.
16. We kunnen contact met u opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemethoden en per vooruitbetaalde post en u stemt hier uitdrukkelijk mee in.
Verkoopgrond
17. De beschrijving van de Goederen op onze website vormt geen contractueel aanbod om de Goederen te verkopen. Wanneer een Bestelling op de Website is geplaatst, kunnen we deze om welke reden dan ook weigeren, hoewel we zullen proberen u de reden onverwijld te vertellen.
18. Het bestelproces staat beschreven op de website.Met elke stap kunt u eventuele fouten controleren en corrigeren voordat u de bestelling verzendt. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u het bestelproces correct hebt gebruikt.
19. Er wordt alleen een contract gesloten voor de verkoop van bestelde goederen wanneer u een e-mail van ons ontvangt ter bevestiging van de bestelling (orderbevestiging). U moet ervoor zorgen dat de Orderbevestiging volledig en nauwkeurig is en ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele fouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door u geplaatste Bestelling. Door het plaatsen van een Bestelling stemt u ermee in dat wij u een bevestiging van het Contract geven door middel van een e-mail met daarin alle informatie (dwz de Orderbevestiging). U ontvangt de Orderbevestiging binnen een redelijke termijn na het sluiten van het Contract, maar in ieder geval niet later dan de levering van alle Goederen die onder het Contract worden geleverd.
20. Elke offerte is geldig voor een maximale periode van 1 dag vanaf de datum, tenzij we deze uitdrukkelijk op een eerder tijdstip intrekken.
21. Geen enkele wijziging van het Contract, of het nu gaat om de beschrijving van de Goederen, Vergoedingen of anderszins, kan worden gemaakt nadat het is aangegaan, tenzij de Klant en de Leverancier schriftelijk instemmen met de wijziging.
22. Het is onze bedoeling dat deze Algemene Voorwaarden alleen van toepassing zijn op een Contract dat u als Consument aangaat. Als dit niet het geval is, moet u ons hiervan op de hoogte stellen, zodat wij u een ander contract kunnen aanbieden met voorwaarden die voor u geschikter zijn en die in sommige opzichten beter voor u kunnen zijn, bijvoorbeeld door u rechten te geven als zaken.
Prijs en betaling
23. De prijs van de Goederen en eventuele extra leverings- of andere kosten is de prijs die op de Website staat vermeld op de datum van de Bestelling of een andere prijs die we schriftelijk kunnen overeenkomen.
24. Prijzen en kosten zijn inclusief btw tegen het tarief dat van toepassing is op het moment van de Bestelling.
25. U moet betalen door uw creditcard- of bankpasgegevens in te voeren bij uw Bestelling en we kunnen de betaling onmiddellijk of anderszins incasseren vóór levering van de Goederen.
Levering
26. Wij zullen de Goederen op de Afleverlocatie afleveren tegen de tijd of binnen de overeengekomen periode of, bij gebreke van enige overeenkomst, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop het Contract is aangegaan.
27. In ieder geval, ongeacht gebeurtenissen buiten onze controle, als we de Goederen niet op tijd leveren, kunt u (naast eventuele andere rechtsmiddelen) het Contract beëindigen indien:
a. we hebben geweigerd de Goederen te leveren, of als tijdige levering essentieel is, rekening houdend met alle relevante omstandigheden op het moment dat het Contract werd gesloten, of u tegen ons zei voordat het Contract werd gesloten dat tijdige levering essentieel was; of
b. nadat wij niet op tijd hebben geleverd, heeft u een latere termijn opgegeven die past bij de omstandigheden en hebben wij niet binnen die termijn geleverd.
28. Als u het Contract als een einde behandelt, zullen we (naast andere rechtsmiddelen) alle betalingen die onder het Contract zijn gedaan onmiddellijk terugbetalen.
29. Als u het recht had om het Contract te beëindigen, maar dit niet doet, wordt u niet belet de Bestelling voor Goederen te annuleren of geleverde Goederen te weigeren en als u dit doet, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) onverwijld alle betalingen terugbetalen die in het kader van het Contract zijn gedaan voor dergelijke geannuleerde of afgewezen Goederen. Als de Goederen zijn afgeleverd, moet u deze aan ons retourneren of ons toestaan ​​ze bij u op te halen en zullen wij de kosten hiervan betalen.
30. Als Goederen een commerciële eenheid vormen (een eenheid is een commerciële eenheid als opsplitsing van de eenheid de waarde van de goederen of het karakter van de eenheid wezenlijk zou schaden), kunt u de Bestelling voor sommige van die Goederen niet annuleren of weigeren zonder ook te annuleren of de bestelling voor de rest af te wijzen.
31. We leveren over het algemeen niet aan adressen buiten Engeland en Wales, Schotland, Noord-Ierland, het eiland Man en de Kanaaleilanden.Als we echter een Bestelling accepteren voor levering buiten dat gebied, moet u mogelijk invoerrechten of andere belastingen betalen, aangezien we deze niet betalen
32. U stemt ermee in dat we de Goederen in termijnen kunnen leveren als we een voorraadtekort hebben of om een ​​andere legitieme reden, met inachtneming van de bovenstaande bepalingen en op voorwaarde dat u niet aansprakelijk bent voor extra kosten.
33. Als u of uw gevolmachtigde, buiten onze schuld, niet in staat is om de Goederen in ontvangst te nemen op de Leveringslocatie, kunnen we de redelijke kosten voor opslag en herlevering in rekening brengen.
34. De Goederen worden uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering of het ophalen van de Klant. U moet, indien redelijkerwijs mogelijk, de Goederen onderzoeken voordat u ze accepteert.
Risico en eigendomstitel
35. Het risico van schade aan of verlies van Goederen gaat op u over wanneer de Goederen bij u worden afgeleverd.
36. U bent pas eigenaar van de Goederen als wij de volledige betaling hebben ontvangen. Als volledige betaling achterstallig is of als er een stap in de richting van uw faillissement plaatsvindt, kunnen we ervoor kiezen om, door middel van een kennisgeving, elke levering te annuleren en elk gebruiksrecht op de Goederen die nog steeds uw eigendom zijn, te beëindigen, in welk geval u ze moet retourneren of ons toestemming moet geven om ze op te halen.
Herroeping, retournering en annulering
37. U kunt de Bestelling intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen voordat het Contract wordt gesloten, als u eenvoudig van gedachten wilt veranderen en zonder ons een reden op te geven, en zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.


Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden . Betaling dient te geschieden aan Klarna:


  • Betaal in 3

  • Later betalen


Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt uhier. Algemene informatie over Klarna vind jehier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarnas privacyverklaring.

.

Zoekopdracht

"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0606\/1522\/9636\/products\/decent-electric-scooter-metal-phone-holder-t-5a-with-universal-fitting-414095_1024x1024.png?v=1639954040"