Ta sekcja nie zawiera obecnie żadnych treści. Dodaj zawartość do tej sekcji za pomocą paska bocznego.

Tutaj pojawia się podpis do obrazu

Dodaj swoją ofertę, informacje lub tekst promocyjny

Warunki usługi

Proszę przeczytać wszystkie te warunki.

Ponieważ możemy przyjąć Twoje zamówienie i zawrzeć prawnie wykonalną umowę bez dalszego odwoływania się do Ciebie, musisz przeczytać niniejsze warunki, aby upewnić się, że zawierają wszystko, czego chcesz, i nic, z czego nie jesteś zadowolony.
Aplikacja
1. Niniejsze Warunki będą miały zastosowanie do zakupu towarów przez Ciebie (Klienta lub Ciebie). Jesteśmy Top boyy Limited, którego nazwa handlowa to Electric Future, firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 12665682, której siedziba znajduje się pod adresem 27shaftesbury Road Brighton, East Sussex, BN14NF z adresem e-mail sprzedaż @buyscooter.co.uk; (Dostawca lub my lub my).
2. Są to warunki, na jakich sprzedajemy Państwu wszystkie Towary. Zamawiając którykolwiek z Towarów, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Zamawiając którąkolwiek z Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Możesz zakupić Towary z Serwisu tylko wtedy, gdy jesteś uprawniony do zawarcia umowy i masz ukończone 18 lat.
Interpretacja
3. Konsument oznacza osobę fizyczną działającą w celach całkowicie lub głównie niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
4. Umowa oznacza prawnie wiążącą umowę między Tobą a nami na dostawę Towarów;
5. Miejsce Dostawy oznacza siedzibę Dostawcy lub inną lokalizację, do której Towary mają być dostarczone, jak określono w Zamówieniu;
6. Trwały nośnik oznacza papier lub e-mail lub jakikolwiek inny nośnik, który umożliwia adresowanie informacji osobiście do odbiorcy, umożliwia odbiorcy przechowywanie informacji w sposób dostępny do wykorzystania w przyszłości przez okres wystarczająco długi dla celów informacji, i umożliwia niezmienioną reprodukcję przechowywanych informacji;
7. Towar oznacza towary reklamowane w Witrynie, które dostarczamy Ci w liczbie i opisie, jak określono w Zamówieniu;
8. Zamówienie oznacza zamówienie Klienta na Towar od Dostawcy złożone zgodnie z procesem krok po kroku określonym w Serwisie;
9. Polityka prywatności oznacza warunki określające, w jaki sposób będziemy postępować z danymi poufnymi i osobowymi otrzymanymi od Ciebie za pośrednictwem Witryny;
10. Witryna oznacza naszą witrynę www.buyscooter.co.uk, na której reklamowane są Towary.
Towary
11. Opis Towarów jest taki, jak określono w Serwisie, katalogach, broszurach lub innej formie reklamy. Każdy opis ma charakter wyłącznie poglądowy i mogą wystąpić niewielkie rozbieżności w rozmiarze i kolorze dostarczanych Towarów.
12. W przypadku jakichkolwiek Towarów wykonanych zgodnie z Twoimi specjalnymi wymaganiami, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie podawane przez Ciebie informacje lub specyfikacje są dokładne.
13. Wszystkie Towary, które pojawiają się w Serwisie podlegają dostępności.
14. Możemy dokonywać zmian w Towarach, które są niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub wymogami bezpieczeństwa. Powiadomimy Cię o tych zmianach.
Dane osobowe
15. Wszystkie informacje przechowujemy i wykorzystujemy ściśle zgodnie z Polityką prywatności.
16. Możemy kontaktować się z Tobą za pomocą poczty e-mail lub innych środków komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem opłaconych z góry przesyłek pocztowych, a Ty wyraźnie na to zgadzasz.
Podstawa sprzedaży
17. Opis Towaru na naszej stronie internetowej nie stanowi umownej oferty sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia w Serwisie możemy je odrzucić z dowolnego powodu, chociaż postaramy się podać przyczynę bezzwłocznie.
18. Proces Zamówienia jest opisany w Serwisie.Każdy krok umożliwia sprawdzenie i poprawienie ewentualnych błędów przed złożeniem Zamówienia. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy prawidłowo wykorzystałeś proces składania zamówienia.
19. Umowa sprzedaży zamówionego Towaru zostanie zawarta dopiero po otrzymaniu od nas wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie (Potwierdzenie Zamówienia). Musisz upewnić się, że Potwierdzenie Zamówienia jest kompletne i dokładne oraz niezwłocznie poinformować nas o wszelkich błędach. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w złożonym przez Państwa Zamówieniu. Składając Zamówienie wyrażasz zgodę na przekazanie Ci przez nas potwierdzenia zawarcia Umowy za pomocą wiadomości e-mail ze wszystkimi zawartymi w niej informacjami (tj. Potwierdzeniem Zamówienia). Otrzymasz Potwierdzenie Zamówienia w rozsądnym terminie po zawarciu Umowy, ale w każdym przypadku nie później niż dostawa jakichkolwiek Towarów dostarczonych na podstawie Umowy.
20. Każda wycena jest ważna przez maksymalny okres 1 dnia od jej daty, chyba że wyraźnie wycofamy ją wcześniej.
21. Żadna zmiana Umowy, czy to dotycząca opisu Towarów, Opłat lub w inny sposób, nie może być dokonana po jej zawarciu, chyba że zmiana zostanie uzgodniona przez Klienta i Dostawcę na piśmie.
22. Zamierzamy, aby niniejsze Warunki miały zastosowanie wyłącznie do Umowy zawartej przez Ciebie jako Konsumenta. Jeśli tak nie jest, musisz nam o tym powiedzieć, abyśmy mogli przedstawić Ci inną umowę z warunkami, które są dla Ciebie bardziej odpowiednie i które pod pewnymi względami mogą być dla Ciebie lepsze, np. dając Ci prawa jako biznes.
Cena i płatność
23. Cena Towaru i wszelkie dodatkowe opłaty za dostawę lub inne opłaty są podane na Stronie internetowej w dniu złożenia Zamówienia lub inna cena, jaką możemy uzgodnić na piśmie.
24. Ceny i opłaty zawierają podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie składania Zamówienia.
25. Musisz zapłacić, przesyłając dane swojej karty kredytowej lub debetowej wraz z Zamówieniem, a my możemy przyjąć płatność natychmiast lub w inny sposób przed dostawą Towarów.
Dostawa
26. Dostarczymy Towary do Miejsca Dostawy w terminie lub w uzgodnionym terminie lub, w przypadku braku jakiejkolwiek umowy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
27. W każdym przypadku, niezależnie od zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą, jeśli nie dostarczymy Towarów na czas, możesz (oprócz wszelkich innych środków zaradczych) rozwiązać Umowę za zakończenie, jeżeli:
a. odmówiliśmy dostarczenia Towarów lub jeśli dostawa na czas jest niezbędna, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności w momencie zawarcia Umowy, lub jeśli powiedziałeś nam przed zawarciem Umowy, że dostawa na czas była niezbędna; lub
b. po tym, jak nie dostarczyliśmy na czas, określiłeś późniejszy termin, który jest odpowiedni do okoliczności, a my nie dostarczyliśmy w tym terminie.
28. Jeśli rozwiążesz Umowę na koniec, (oprócz innych środków zaradczych) niezwłocznie zwrócimy wszystkie płatności dokonane na podstawie Umowy.
29. Jeśli byłeś uprawniony do zakończenia Umowy, ale tego nie robisz, nie ma możliwości anulowania Zamówienia na jakiekolwiek Towary lub odrzucenia Towarów, które zostały dostarczone, a jeśli to zrobisz, my (oprócz innych zadośćuczynienia) bezzwłocznie zwrócą wszystkie płatności dokonane w ramach Umowy za wszelkie takie anulowane lub odrzucone Towary. Jeśli Towary zostały dostarczone, musisz je nam zwrócić lub umożliwić nam ich odebranie od Ciebie, a my pokryjemy koszty tego.
30. Jeśli jakiekolwiek Towary tworzą jednostkę handlową (jednostka jest jednostką handlową, jeśli podział jednostki w istotny sposób pogorszyłby wartość towarów lub charakter jednostki), nie można anulować ani odrzucić Zamówienia na niektóre z tych Towarów bez anulowania lub odrzucenie Zamówienia dla pozostałych.
31. Zasadniczo nie dostarczamy na adresy poza Anglią i Walią, Szkocją, Irlandią Północną, Wyspą Man i Wyspami Normandzkimi.Jeśli jednak przyjmiemy Zamówienie z dostawą poza ten obszar, być może będziesz musiał zapłacić cła importowe lub inne podatki, ponieważ ich nie zapłacimy
32. Zgadzasz się, że możemy dostarczyć Towary w ratach, jeśli wystąpi niedobór zapasów lub z innego prawdziwego i słusznego powodu, z zastrzeżeniem powyższych postanowień i pod warunkiem, że nie ponosisz odpowiedzialności za dodatkowe opłaty.
33. Jeśli Ty lub osoba wyznaczona przez Ciebie, nie z naszej winy, nie odbierzesz dostawy Towarów w Miejscu Dostawy, możemy naliczyć uzasadnione koszty ich przechowywania i ponownego dostarczenia.
34. Towar stanie się Twoją odpowiedzialnością od momentu zakończenia dostawy lub odbioru przez Klienta. Musisz, jeśli jest to praktycznie możliwe, zbadać Towary przed ich przyjęciem.
Ryzyko i tytuł
35. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakichkolwiek Towarów przechodzi na Ciebie, gdy Towary zostaną Ci dostarczone.
36. Nie jesteś właścicielem Towarów, dopóki nie otrzymamy pełnej płatności. Jeśli pełna płatność jest spóźniona lub nastąpi krok w kierunku Twojego bankructwa, możemy, za pośrednictwem wypowiedzenia, anulować jakąkolwiek dostawę i pozbawić Cię wszelkich praw do korzystania z Towarów, które nadal należą do Ciebie, w takim przypadku musisz je zwrócić lub zezwolić nam na ich odbiór.
Wycofanie, zwroty i anulowanie
37. Możesz wycofać Zamówienie, informując nas przed zawarciem Umowy, jeśli po prostu chcesz zmienić zdanie i bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.


Klarna

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności . Płatności należy dokonać na rzecz Klarna:


  • Zapłać 3

  • Zapłać później


Dalsze informacje i warunki użytkowania Klarna można znaleźćtutaj. Ogólne informacje o Klarnie znajdziesztutaj. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w Oświadczeniu o ochronie prywatności Klarnas.

.

Szukaj

"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0606\/1522\/9636\/products\/decent-electric-scooter-metal-phone-holder-t-5a-with-universal-fitting-414095_1024x1024.png?v=1639954040"